Enquête door gemeente & ocmw Zoersel

Enquête: bevraging buitenschoolse kinderopvang en activiteiten in Zoersel

Met de uitrol van het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten, staan we als gemeente voor een grote uitdaging. Samen met jou willen we van gedachten wisselen over het thema opvang en vrije tijd van kinderen uit de kleuter- en lagere school (2,5-12 jaar).

We willen allemaal dat onze kinderen in de vakantie en na school een leuke tijd hebben, zich amuseren en de kans krijgen om hun talenten te ontdekken. In onze gemeente worden al heel wat activiteiten georganiseerd. Samen met alle betrokken partners willen we streven naar een aanbod dat beantwoordt aan de noden van alle kinderen en gezinnen, want dit zorgt ervoor dat: 

  • kinderen alle kansen krijgen om zich te ontplooien, ze krijgen speelmogelijkheden die inspelen op hun interesses en talenten.
  • ouders werk, opleiding en gezin kunnen combineren.
  • elk gezin, ongeacht zijn achtergrond, religie of ondersteuningsbehoeften, zich welkom voelt.

Samen met jullie willen we deze doelstellingen invulling geven. In deze vragenlijst willen we enerzijds zicht krijgen op jouw mening en wensen over het aanbod tijdens het schooljaar (weekdagen en weekends), anderzijds over het aanbod tijdens schoolvakanties (herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie).

Vul daarom deze vragenlijst in. Met deze inbreng gaan we aan de slag om concrete acties uit te werken. Het invullen van de vragenlijst duurt maar 5 minuutjes.

Startdatum 16 april 2024
Einddatum 27 mei 2024

Niet zeker van je buurt? Bekijk de kaart.

23 vragen

1. algemeen

1. In welke deelgemeente woon je? * verplicht

selecteer er maar één

2. Wat is je gezinssamenstelling * verplicht

selecteer er maar één

3. Hoeveel kinderen wonen bij jou/jullie in? * verplicht

selecteer er maar één

4. Wat is de leeftijd van de inwonende kinderen? * verplicht

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

selecteer er één

5. Spreken jullie thuis een andere taal dan het Nederlands? * verplicht

selecteer er maar één

2. opvang en vrije tijd tijdens het schooljaar (voor of na schooluren en in het weekend)

6. Welke score zou je het huidige aanbod van buitenschoolse kinderopvang en activiteiten na schooltijd geven? * verplicht

Je kan antwoorden met een score van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor 'helemaal niet aangenaam' en 10 voor 'heel aangenaam'

Welke score zou je het huidige aanbod van buitenschoolse kinderopvang en activiteiten na schooltijd geven?
Welke score zou je het huidige aanbod van buitenschoolse kinderopvang en activiteiten na schooltijd geven?
helemaal niet aangenaam heel aangenaam

7. Van welk aanbod buitenschoolse kinderopvang en activiteiten maak je gebruik na schooltijd? * verplicht

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

selecteer er één

8. Waarom maak je gebruik van dit aanbod?

Duid maximaal twee antwoordmogelijkheden aan.

selecteer er één

9. Is er voldoende aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten in jouw buurt na schooltijd? * verplicht

selecteer er maar één

10. Heb je moeilijkheden om het huidige aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten na schooltijd te betalen? * verplicht

selecteer er maar één

11. Hoe ga je momenteel op zoek naar informatie over het huidige aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten in Zoersel na schooltijd? * verplicht

Meerdere antwoorden zijn mogelijk

selecteer er één

12. Als je aan je kinderen vraagt wat ze willen doen na de schooltijd, wat is hun antwoord? * verplicht

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

selecteer er één

13. Wanneer zouden je kinderen het liefste hun vrijetijdsactiviteiten en hobby's doen? * verplicht

selecteer er maar één

14. Welke tekorten of drempels ervaar je in het opvang- of activiteitenaanbod tijdens het schooljaar?

bijvoorbeeld mobiliteit, tijdstippen waarop het georganiseerd wordt, ...)

3. opvang en vrije tijd tijdens de schoolvakanties

15. Welke score zou je het huidige aanbod van buitenschoolse kinderopvang en activiteiten geven tijdens de schoolvakanties? * verplicht

Geef een score van 0 tot 10 waarbij 0 staat voor 'helemaal niet aangenaam' en 10 voor 'heel aangenaam'.

Welke score zou je het huidige aanbod van buitenschoolse kinderopvang en activiteiten geven tijdens de schoolvakanties?
Welke score zou je het huidige aanbod van buitenschoolse kinderopvang en activiteiten geven tijdens de schoolvakanties?
helemaal niet aangenaam heel aangenaam

16. Van welk aanbod buitenschoolse kinderopvang en activiteiten maak je gebruik tijdens de schoolvakanties? * verplicht

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

selecteer er één

17. Waarom maak je gebruik van dit aanbod? * verplicht

Duid maximaal twee antwoordmogelijkheden aan.

selecteer er één

18. Is er voldoende aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten in jouw buurt tijdens de schoolvakanties? * verplicht

selecteer er maar één

19. Heb je moeite om het huidige aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten tijdens de schoolvakanties te betalen? * verplicht

selecteer er maar één

20. Hoe ga je momenteel op zoek naar informatie over het huidige aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten in Zoersel tijdens de schoolvakanties? * verplicht

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

selecteer er één

21. Als je aan je kinderen vraagt wat ze willen doen tijdens schoolvakanties, wat is hun antwoord? * verplicht

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

selecteer er één

22. Welke tekorten of drempels ervaar je in het opvang- of activiteitenaanbod tijdens schoolvakanties? * verplicht

bijvoorbeeld gebrek aan mobiliteit, tijdstippen waarop het georganiseerd wordt, ...

Nog een laatste vraag

23. Wat kan er volgens jou en je kinderen nog beter?

Klaar met invullen?
arrow_upward