gemeente & ocmw Zoersel
gemeente & ocmw Zoersel
08 nov.

Natuurlijk wijkinitiatief - Buren voor biodiversiteit (ingediend door Herwin Daniëls)

Onze geliefde wijk, met de straten Meerheide, Meerheideweg, Hazenpad, Vennenlaan, Schaddestraat, Turfstraat en Cyriel Buysselaan, ondergaat momenteel grootschalige rioleringswerken. Helaas hebben meer dan 100 waardevolle bomen moeten wijken, waaronder dennen en een groot aantal statige inheemse eiken. Deze bomen spelen een cruciale rol in onze leefomgeving door CO² vast te leggen, zuurstof te produceren en de temperatuur te reguleren. Maar ze zijn ook van vitaal belang voor onze lokale biodiversiteit. Om dit aan te tonen: niet minder dan 450 insectensoorten zijn afhankelijk van onze inheemse eiken, naast talloze vogels, zoogdieren en paddenstoelen. Kortom, deze bomen zijn echte biodiversiteitskampioenen. En het is precies deze biodiversiteit die ons projectidee centraal stelt.

Projectdoelen: Ons natuurrijk wijkinitiatief: “Buren voor biodiversiteit”, heeft meerdere doelen voor ogen die onze wijk enorm zullen verrijken:

• Behoud en herstel van het groene karakter: We wensen het groene karakter van onze wijk te behouden en te herstellen na de rioleringswerken.

• Versterking van de lokale biodiversiteit: We willen de biodiversiteit in onze buurt versterken door verschillende inheemse plantensoorten te introduceren die essentieel zijn voor de lokale fauna.

• Creëren van een klimaatbestendige wijk: Onze inspanningen zullen onze wijk helpen zich aan te passen aan veranderende klimaatomstandigheden en zullen toekomstige generaties ten goede komen.

Ons idee: Onze aanpak omvat maximale biodiversiteit bevorderende initiatieven in onze wijk, zowel op openbaar terrein als op privé-eigendommen van buurtbewoners. Denk aan het potentieel van bloemrijke bermen en de nieuwe grachtkanten in de wijk, maar ook aan strategisch gekozen locaties voor (onderhoudsarm) struikgewas, gecombineerd met kruiden, heesters, of bomen in de (voor)tuinen van wijkbewoners.

Het doel is niet beperkt tot het aanplanten van hoogstam eiken, gezien de beperkte ruimte na de rioleringswerken. We overwegen diverse alternatieven, zoals de aankoop van streekeigen zadenmengsels van bloemen en kruiden, het gebruik van verwilderingsbloembollen en het planten van verschillende soorten bomen en struiken, alles volgens duurzame en ecologische principes. Hoewel onze focus voornamelijk zal liggen op streekeigen planten met hoog biodiversiteitspotentieel, overwegen we ook klimaatbestendige soorten.

Betrokkenheid van de gemeenschap: We streven naar actieve betrokkenheid van de hele buurt en nodigen iedereen uit om het project mede vorm te geven. We zullen bijeenkomsten organiseren waarbij we zowel luisteren naar ecologische experts over aanplantingsmogelijkheden als naar de behoeften en ideeën van buurtbewoners. Graag werken we samen met de gemeente om het praktische en regelgevende kader te verkennen.

Educatieve component en leuke extra's: De aanpak van biodiversiteit in de wijk biedt tal van educatieve kansen. We kunnen bijenhotels en nestkasten maken, een zaden- en plantenbibliotheek oprichten, een vlindertuin inrichten, gezamenlijke opruimacties en beheerwerkzaamheden organiseren, natuurwandelingen in de wijk houden en bijzondere waarnemingen van fauna en flora delen. Het enthousiasme voor deze activiteiten zal duidelijk worden tijdens onze eerste bijeenkomsten!

Afsluiting: Dit project biedt ons de kans om de krachten in onze wijk te bundelen en onze buurt groener, biodiverser en veerkrachtiger te maken voor de toekomst. Samen kunnen we een directe en positieve impact hebben op onze leefomgeving. Laten we gezamenlijk bouwen aan een warme wijk in een warme gemeente.

100%
0%
Dit maakt deel uit van
folder Project
wijkbudget oproep oktober 2023

Wat maakt onze gemeente aangenamer om te wonen, werken en ontspannen? Heb jij ideeën om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken?

Laat hier voor 1 oktober jouw idee of plan achter.

Met dit project wil het gemeentebestuur subsidies toekennen a…

Lees meer
arrow_upward